JUŻ GRAMY!
Wpisany przez Agnieszka   
środa, 13 kwietnia 2016 23:22

Wielu z uczniów ZSS przejawia zaburzenia pamięci, złą orientację w przestrzeni, niezdolność koncentracji uwagi, niesamodzielność w podejmowaniu decyzji. Wielu z nich nie potrafi konstruktywnie i ciekawie spędzać wolnego czasu, mitrężąc go albo oddając się bez pamięci grom multimedialnym niejednokrotnie zastrzeżonym dla starszych czy nawet dorosłych graczy. Stworzyliśmy więc projekt, który pozwoli nam zrealizować następujące cele:

  1. Stworzenie podstaw do szkolnego kółka scrabble i kółka szachowego
  2. Stworzenie niekonwencjonalnej i jednocześnie rozwijającej opcji spędzania czasu poza lekcjami
  3. Urozmaicenie lekcji, zajęć świetlicowych, bibliotecznych i pozalekcyjnych
  4. Rozwijanie funkcji intelektualnych dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
  5. Nauka zdyscyplinowania, systematycznej samokontroli, wytrzymałości,  samozaparcia, rozwijanie umiejętności obiektywnej samokrytyki
  6. Nauka współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, wyzwalanie chęci działania
  7. Kształtowanie postaw prozdrowotnych

Projekt zakłada organizację bazy do szkolnych (a w przyszłości międzyszkolnych) rozgrywek szachowych i scrabblowych. Wiąże się to z zakupem kilku zestawów szachów i scrabbli. Odbiorcami projektu są uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Leszczynach oraz zainteresowani rodzice tychże i zainteresowani nauczyciele.

 

Poprawiony: środa, 13 kwietnia 2016 23:32
 
Powered by www.studiotomcom.pl