Projekty

PROJEKT „MAMY TAKIE MAMY”

 

alt

 


 

 

Naszym mamom potrzeba chwili wytchnienia, umożliwienia wymiany doświadczeń, zdobycia nowych umiejętności, odrobiny rozrywki, dlatego też Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Gminy i Miasta Czerwionka –Leszczyny przystępuje do realizacji Projektu „Mamy takie mamy”.

Główne cele projektu:

    1.Aktywizacja społeczna i kulturalna mam dzieci niepełnosprawnych.
    2.Integracja mam dzieci niepełnosprawnych.
    3.Wymiana doświadczeń i informacji.
    4.Stworzenie sytuacji do odreagowania codziennych trudności związanych z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym.
    5.Zdobycie nowych umiejętności.
    6.Odreagowanie stresu.

 

            W ramach projektu zorganizowany zostanie cykl warsztatów prowadzonych przez matki naszych uczniów, które posiadają umiejętności związane z ich hobby. Odbiorcami warsztatów będą inne zainteresowane matki i nauczyciele. Zakłada się utworzenie 8-osobowej grupy. Dla grupy przewiduje się zorganizowanie 24 godzin zajęć w każdy czwartek o charakterze rękodzieła artystycznego. Warsztatom towarzyszyć będą bieżące wystawy prac. Przewidywana tematyka: palmy wielkanocne, kwiaty z bibuły, papieru kolorowego, szydełkowanie, robienie na drutach, wyrób biżuterii, artystyczne szycie firan, dekoracje z materiałów przyrodniczych, pieczenie ciast i ciasteczek. Projekt ten został opracowany jako działanie towarzyszące otwarciu Różanej Kawiarenki. Miejsca zaaranżowanego w celu indywidualnych rozmów z rodzicami, kameralnych spotkań w małych grupach, przyjemnego spędzenia czasu przy kawie, herbacie w oczekiwaniu na dziecko. Projekt realizowany będzie z 1% środków zdobytych poprzez Fundusz Lokalny „Ramża”.

Czas realizacji Projektu: 15. 03. 2013 – 30. 06. 2013

Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne!

UWAGA!

Zapraszamy ponownie za zajęcia warsztatowe w ramach projektu „Mamy takie mamy” w piątek 19.04.2013r. na godz. 10.00. Projekt dofinansowany przez FL „Ramża” – Akcja „Razem po 1%”.

Temat zajęć: Ozdoby z filcu

                                                                           Stowarzyszenie - Jestem

Informacja dla Rodziców !

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem KENDŻI organizujemy cykl zajęć hipoterapii dla m. in. uczestników zgłoszonych do pilotażowego projektu „ Będę dzielny w swym wysiłku”. Zajęcia odbywają się w Stanowicach. Dojazd we własnym zakresie.

Każdy z rodziców indywidualnie, telefonicznie ustala termin zajęć.

Nr telefonu 504 455 070 – należy podać, iż jest się członkiem Stowarzyszenia – Jestem.

Prosimy Rodziców, aby zabrali Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka ( najlepiej xero dokumentu) oraz Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do hipoterapii.

Życzymy owocnej terapii i radości jaką daje kontakt koniem.

                                                                                     Maria Kala

                                                                                     Agnieszka Nowak

                                                                                     Wanda Kurpanik

                                                                                   

Uwaga Rodzice !

26 kwietnia 2013 od godz. 9 00 zapraszamy uczestników projektu badawczego

            Wpływ wysiłku fizycznego na prawidłowy rozwój biologiczny dzieci i młodzieży

W ramach tego projektu zostaną przeprowadzone następujące badania:


- analiza zmienności rytmu zatokowego, z wykorzystaniem monitora pracy serca Sport Tester 810i w celu określenia aktywności autonomicznego układu nerwowego,

- określenie składu ciała z wykorzystaniem urządzenia Tanita,

- określenie ogólnej budowy somatycznej,

- ocena przykurczów w stawach barkowych, biodrowych i mięśni kulszowo- goleniowych

- określenie kształtu kolan i wysklepienia stóp

- pomiary antropometryczne

Badania przeprowadzą pracownicy Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu pod kierunkiem dr Danuty Zwolińskiej. Z ramienia Stowarzyszenia – Jestem udział w badaniach koordynują: Wanda Kurpanik, Agnieszka Nowak, Małgorzata Pindur.

Badania są bezpłatne. Prowadzone będą w obecności Rodziców. Prócz wyników badań Rodzice otrzymają:

    Ukierunkowane zalecenia związane z rehabilitacją dziecka
    Zestawy ćwiczeń dostosowanych indywidualnie

Wyniki badań będą punktem wyjścia w staraniu się o zorganizowanie cyklu rehabilitacji dla uczestników zaproszonych do opracowywanego projektu „ Będę dzielny w swym wysiłku”.

Informacji szczegółowych udzielą: Wanda Kurpanik, Agnieszka Nowak oraz Małgorzata Pindur

                

UWAGA SZKOLENIE DLA RODZICÓW

Serdecznie zapraszamy na szkolenie: Uczę się – chcę pomóc swojemu dziecku. Szkolenie odbędzie się 21 maja 2013 o godz. 11 30 w sali 122 w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce – Leszczynach. Zajęcia poprowadzi Małgorzata Błotnicka doradca metodyczny Gliwickiego Ośrodka Metodycznego specjalista w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach szkolenia przewidujemy konsultacje indywidualne oraz możliwość zainicjowania grupy wsparcia dla rodziców. Dzieciom kończącym wcześniej zajęcia proponujemy w czasie szkolenia rodziców zajęcia świetlicowe.

Szkolenie finansuje Stowarzyszenie – Jestem. Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału.

Maria Kala

 

 

 

 

 

 
Powered by www.studiotomcom.pl