O nas
Wpisany przez Agnieszka   
środa, 02 września 2015 20:57

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej - Jestem
w Czerwionce – Leszczynach

Stowarzyszenie istnieje od 21 sierpnia 1992 roku. Reaktywowane zostało z inicjatywy Marii Kala, która pełniła funkcję przewodniczącej od 24 lutego 2011 roku. Obecnie Stowarzyszeniu przewodniczy Ewelina Burzyk.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności zmierzającej do stworzenia godziwych warunków życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w tym: organizowanie szeroko pojętego doradztwa, organizowanie pomocy materialnej i finansowej (także zbiórek publicznych), organizowanie form integracji ze środowiskiem , działalność informacyjna, współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnych celach statutowych, organizowanie rekreacji, rehabilitacji, turystyki, podejmowanie współpracy w celu wyszukiwania miejsc pracy dla młodzieży niepełnosprawnej.

Główne formy działalności dotychczas podejmowane to: w miarę możliwości dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek, wyjazdów, imprez okolicznościowych i środowiskowych, pomoc materialna i finansowa oraz doradztwo specjalistyczne, opracowywanie i realizowanie projektów skierowanych głównie na pomoc z zakresu rehabilitacji oraz gromadzenie sprzętu specjalistycznego.

Chlubą Stowarzyszenia jest wspaniale rozbudowany wolontariat.

 

 

 

 

 

Poprawiony: środa, 27 stycznia 2016 22:37
 
Powered by www.studiotomcom.pl