Komunikat

 
Szkolne liczenie metrów dobra

      31 maja 2016 r. w Gimnazjum nr 2 im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata odbyła się niezwykła impreza.


      Punktualnie o 9.00 w sali gimnastycznej opiekunka gimnazjalnych wolontariuszy- Bożena Bierowiec- Chrustek- przedstawiła reprezentantów szkół podstawowych i gimnazjów G i M Czerwionka - Leszczyny. Przy dźwiękach muzyki na środku sali pojawiały się kolejno drużyny z SP Dębieńsko, SP-3 w Leszczynach , SP Książenice, SP Stanowice, ZSS z Leszczyn, G-2, G-1, G-3,  G-4, G- 7  oraz G-5.


     Wtedy głos zabrał dyrektor G-2 - Krzysztof Kalinowski, który powitał ekipy z poszczególnych placówek i ich opiekunów , przypomniał ideę KILOMETRÓW DOBRA, przedstawił Ewelinę Burzyk- przewodniczącą Stowarzyszenia Jestem- i Michała Tomana- prezesa grupy biegowej Luxtorpeda ( inicjatorów akcji), życzył wszystkim dobrej zabawy i zaznaczył, że każda drużyna ma własnego wolontariusza,który zawsze będzie służył  pomocą.


     Zawodnicy zajęli miejsca na trybunach i rozpoczął się program artystyczny. Świetny układ taneczno- gimnastyczny dwóch dziewcząt z szarfami wywołał gromkie oklaski widowni. Podobny aplauz wzbudził pokaz cheerleaderek przygotowany przez Agnieszkę Skudrzyk.


      Wreszcie nadszedł czas na konkretne działania. Mikrofon ponownie trafił w ręce Bożeny Bierowiec- Chrustek. Zaprosiła do stolików poszczególnych reprezentantów  wraz z puszkami złotówek zebranych w szkołach. Wolontariusze rozdali taśmy klejące i zaczęło się naklejanie monet. 44 monety tworzyły 1 metr dobra. Drużyny układały metry, a wolontariusze spisywali. Pieniądze zostały przekazane Michałowi Toman.


     Po krótkiej przerwie zaczęły się zabawy ruchowe. Zawody prowadziły Ewa Kontny- Paszek i Aleksandra Kurpanik. Każda konkurencja miała związek ze złotówką, m.in. bieg sztafetowy, tworzenie kwiatów z papierowych złotóweczek ( prace oceniała widownia) czy rzut piłką do dużej kartonowej monety.


      Wolontariusze podliczyli punkty zdobyte w sportowych zmaganiach i nastąpiła dwudziestominutowa przerwa, w czasie której zawodnicy, ich opiekunowie i wolontariusze udali się na wyśmienity poczęstunek- pyszne ciasto i soki.


      Wróciwszy do sali widzowie z uwagą obejrzeli prezentację multimedialną pt."Pod znakiem dobra. Kampania KILOMETRY DOBRA w Czerwionce- Leszczynach" przygotowaną przez Ewelinę Burzyk, która barwnie ją komentowała. Slajdy przedstawiały akcje kwestowania przez 50 wolontariuszy ( z G-2 pod opieką B.Bierowiec- Chrustek i ZSS pod opieką Marzeny Bartoszek). Przypomniała, że pieniądze zbierane były na
hipoterapię, dogoterapię i tor do bocce dla niepełnosprawnych dzieci z ZSS.


     Nastepnie głos zabrał Michał Toman, który na tle zdjęć zawodników grupy biegowej Luxtorpeda dziękował wszystkim kwesującym na rzecz
KILOMETRÓW DOBRA.


       W końcu nadszedł czas podsumowania.Okazało się, że wszystkie szkoły w sumie zebrały ponad 39 metrów dobra. Burmistrz GiM Czerwionka - Leszczyny- Wiesław Janiszewski, dyr. G-2 - Krzysztof Kalinowski , prezes Michał Toman i Ewa Kontny- Paszek wręczyli przedstawicielom każdej
placówki certyfikaty z wpisanymi metrami dobra. Kolejność była następująca: G-4,  G-7,  SP-3,  G-3,  G-1, G-2,  SP Książenice,  ZSS,  SP Dębieńsko,  G-5,  SP Stanowice.


       Przyznano również dyplomy za konkurencje sportowe. Równorzędne III miejsca zajęły    G - 2  i G-1,  II miejsce: G-4 , a zwycięzcami i laureatami I miejsca okazali się reprezentanci SP- 3.


       Na zakończenie burmistrz GiM Czerwionka - Leszczyny - Wiesław Janiszewski- podziękował za sprawnie przeprowadzoną szczytną akcję KILOMETRY DOBRA.


      Prezes grupy biegowej Luxtorpeda -Michał Toman- wręczył opiekunce wolontariuszy - Bożenie Bierowiec- Chrustek-  pisemne podziękowanie w formie dyplomu i takież  same dla wszystkich wolontariuszy oraz na ręce dyrektora K. Kalinowskiego dla Gimnazjum nr 2 im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Do podziękowań dołączone były pięknie ozdobione drewniane serduszka.


     Czy DOBRO można mierzyć KILOMETRAMI? Oczywiście! Trzeba tylko serca i chęci do działania!


Lilianna Zimoń- członek Stowarzyszenia Jestem

 

 
PISZĄ O NAS

Zapraszamy do przeczytania:

http://iknurow.pl/dobro-da-sie-zmierzyc-zachecamy-do-wsparcia-akcji-kilometry-dobra/
 
http://iknurow.pl/kilometry-dobra-czerwionce-leszczynach/
 
http://iknurow.pl/kilometry-dobra-czerwionce-leszczynach-2/

 
II TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA rozstrzygnięty

Stowarzyszenie-Jestem jest współfundatorem turniejowej statuetki. Stowarzyszenie-Jestem ufundowało także blejtramy na plener malarski.


Pod znakiem RÓŻY

Powiatowy Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych ( 9 - 13. 05. 2016 r.) rozpoczął się niezwykle uroczyście w sali gimnastycznej ZSS w Czerwionce- Leszczynach.

Licznie zgromadzeni na widowni goście - przedstawiciele władz powiatowych i GiM Czerwionka- Leszczyny, placówek oświatowych, organizacji i instytucji zajmujących się na co dzień osobami niepełnosprawnymi, rodzice, opiekunowie, dzieci i młodzież - mieli okazję zapoznać się z prezentacją multimedialną promującą ZSS:  " Z nami twoje dziecko odniesie sukces"...

I... zaczęło się! Dyr. ZSS - Beata Zich - przypomniała, że oprócz ZSS im. W. Sherborne w Czerwionce- Leszczynach organizatorami Powiatowego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych była również Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czerwionce- Leszczynach, Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Rybniku, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czerwionce- Leszczynach, Społeczna Powiatowa Rada ds Niepełnosprawnych, Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce- Leszczynach, Dom Pomocy Społecznej w Lyskach, Stowarzyszenie "Jestem", Stowarzyszenie Pomocy "Feniks" i Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce - Leszczynach. Serdecznie przywitała wicestarostę rybnickiego- Marka Profaskę, burmistrza GiM Czerwionka - Leszczyny- Wiesława Janiszewskiego, dyr. MOK- Mariolę Czajkowską, przew. ZNP- Grażynę Strzelecką, kier. Referatu Oświaty, Promocji Kultury i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Rybniku- Grzegorza Patysza oraz innych szanownych widzów, a następnie oddała głos Staroście Powiatu Rybnickiego i Burmistrzowi GiM Czerwionka - Leszczyny, którzy sprawowali honorowy patronat nad Tygodniem Godności Osób Niepełnosprawnych. Równocześnie wspomniała, iż patronem medialnym było Radio90FM.

Po ciepłych słowach skierowanych do osób niepełnosprawnych oraz wszystkich, którym nie jest obojętny ich los, rozpoczęła się część artystyczna.
Podopieczni Domu Opieki Społecznej w Lyskach przestawili wzruszający spektakl pt. " Życie kwiatów", udowodniając, że osoby niepełnosprawne mogą być dobrymi aktorami, a następnie grupa wokalna przy wtórze gitary i akordeonu zaśpiewała dwie własne (! ) piosenki.
Wysłuchawszy gromkich oklasków, goście udali się na poczęstunek, a po krótkiej przerwie nastąpił dalszy ciąg programu.

Ewelina Burzyk ( pomysłodawczyni i wraz z Kariną Tomasik i Sylwią Woźnicą- koordynatorka Turnieju) otwarła II Turniej Jednego Wiersza o Różę Stanisława Krawczyka.

Na uwagę zasługuje sposób wyłonienia finalistów. Jurorki Małgorzata Michalska- Grzywna oraz Natalia Kuś - otrzymywały zgłaszane wiersze pocztą elektroniczną i spośród 41 nadesłanych prac wybrały 20 finałowych.

W finale znaleźli się: Izabela Malarz, Dawid Jańczak, Mateusz Skowronek, Mariusz Wróbel, Dominik Falkowski, Sonia Zimek, Andrzej Ulbrych, Kamil Żurek, Patrycja Pustelny, Magdalena Kozik, Dariusz Sochacki, Małgorzata Tkocz, Agnieszka Schuschke, Klaudia Kubies, Damian Gesek, Marcin Smorczewski, Anna Rakoczy, Oskar Gołębiewski, Łukasz Warszawski  oraz Sebastian Niemiec (niestety, nieobecny, dlatego jego wiersz nie został oceniony przez jury).
Każdy z twórców odczytywał swój utwór, który równocześnie był wyświetlany na sporym ekranie - wraz z załączoną ilustracją.
Siedzący przy suto zastawionym stole uczestnicy, ich opiekunowie oraz goście z uwagą śledzili poetyckie zmagania, ponieważ ich głosy decydowały o przyznaniu nagrody publiczności.

Ostatecznie jury zadecydowało o zwycięzcach. I miejsce i statuetkę wykonaną przez artystę plastyka Bogdana Szymurę zdobyła Sonia Zimek, II miejsce: Dariusz Sochacki, III miejsce : Anna Rakoczy. Wyróżnienia otrzymali: Małgorzata Tkocz, Madalena Kozik i Mariusz Wróbel, a nagrodę publiczności ( podobnie jak w I edycji Turnieju!) - Izabela Malarz.

Wszyscy twórcy dostali pamiątkowe dyplomy oraz książki ufundowane przez Bibliotekę Publiczną w Leszczynach.
Zmaganiom turniejowym towarzyszył plener malarski, którego koordynatorem była Maria Kala- instruktor koła plastycznego przy POPP Czerwionka- Leszczyny, nauczyciel w ZSS oraz członek Stowarzyszenia "Jestem".

Niepełnosprawni "malarze" pracowali w parach - przy jednej sztaludze - z uczniami innych kół plastycznych POPP. Opiekę merytoryczną stanowili instruktorzy - opiekunowie z poszczególnych placówek: Ewa Bartoszek ( Czerwionka), Barbara Araszkiewicz ( Jejkowice), Marek Granieczny (Szczerbice), Iwona Kwiatoń ( Czernica), Krystyna Szulc (Książenice) oraz instruktorzy honorowi- artyści z terenu GiM Czerwionka-Leszczyny: Agnieszka Snopek, Grzegorz Smołka, Czesław Fojcik i Andrzej Marek. Tematem przewodnim prac była oczywiście róża. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody oraz poczęstunek, a ich obrazy znalazły się na wystawie poplenerowej w Suminie i Lyskach.

Turniej Jednego Wiersza o Różę Stanisława Krawczyka i plener malarski zainaugurowały Powiatowy Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych, którego inicjatorem był Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach w jubileuszowym -25. roku działalności. Z tej też okazji Stowarzyszenie "Jestem" ofiarowało 25 krzewów róż uzyskanych od sponsorów: Małgorzaty i Grzegorza Zdun oraz Grzegorza i Katarzyny Stypuła z miejscowości Końskowola w woj. lubelskim.

Doskonali organizatorzy, wspaniali artyści, piękna pogoda oraz pomoc "techniczno- porządkowa" jak zawsze nieocenionych wolontariuszy z Gimnazjum nr 2 im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata pod opiekę Bożeny Bierowiec- Chrustek zapewniły wiele wzruszeń i  niezapomniane wrażenia wszystkim uczestnikom i gościom.

Lilianna Zimoń- członek Stowarzyszenia "Jestem"

 

 

 

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 7
Powered by www.studiotomcom.pl