II TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA rozstrzygnięty
Wpisany przez Agnieszka   
czwartek, 26 maja 2016 21:00

Stowarzyszenie-Jestem jest współfundatorem turniejowej statuetki. Stowarzyszenie-Jestem ufundowało także blejtramy na plener malarski.


Pod znakiem RÓŻY

Powiatowy Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych ( 9 - 13. 05. 2016 r.) rozpoczął się niezwykle uroczyście w sali gimnastycznej ZSS w Czerwionce- Leszczynach.

Licznie zgromadzeni na widowni goście - przedstawiciele władz powiatowych i GiM Czerwionka- Leszczyny, placówek oświatowych, organizacji i instytucji zajmujących się na co dzień osobami niepełnosprawnymi, rodzice, opiekunowie, dzieci i młodzież - mieli okazję zapoznać się z prezentacją multimedialną promującą ZSS:  " Z nami twoje dziecko odniesie sukces"...

I... zaczęło się! Dyr. ZSS - Beata Zich - przypomniała, że oprócz ZSS im. W. Sherborne w Czerwionce- Leszczynach organizatorami Powiatowego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych była również Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czerwionce- Leszczynach, Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Rybniku, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czerwionce- Leszczynach, Społeczna Powiatowa Rada ds Niepełnosprawnych, Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce- Leszczynach, Dom Pomocy Społecznej w Lyskach, Stowarzyszenie "Jestem", Stowarzyszenie Pomocy "Feniks" i Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce - Leszczynach. Serdecznie przywitała wicestarostę rybnickiego- Marka Profaskę, burmistrza GiM Czerwionka - Leszczyny- Wiesława Janiszewskiego, dyr. MOK- Mariolę Czajkowską, przew. ZNP- Grażynę Strzelecką, kier. Referatu Oświaty, Promocji Kultury i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Rybniku- Grzegorza Patysza oraz innych szanownych widzów, a następnie oddała głos Staroście Powiatu Rybnickiego i Burmistrzowi GiM Czerwionka - Leszczyny, którzy sprawowali honorowy patronat nad Tygodniem Godności Osób Niepełnosprawnych. Równocześnie wspomniała, iż patronem medialnym było Radio90FM.

Po ciepłych słowach skierowanych do osób niepełnosprawnych oraz wszystkich, którym nie jest obojętny ich los, rozpoczęła się część artystyczna.
Podopieczni Domu Opieki Społecznej w Lyskach przestawili wzruszający spektakl pt. " Życie kwiatów", udowodniając, że osoby niepełnosprawne mogą być dobrymi aktorami, a następnie grupa wokalna przy wtórze gitary i akordeonu zaśpiewała dwie własne (! ) piosenki.
Wysłuchawszy gromkich oklasków, goście udali się na poczęstunek, a po krótkiej przerwie nastąpił dalszy ciąg programu.

Ewelina Burzyk ( pomysłodawczyni i wraz z Kariną Tomasik i Sylwią Woźnicą- koordynatorka Turnieju) otwarła II Turniej Jednego Wiersza o Różę Stanisława Krawczyka.

Na uwagę zasługuje sposób wyłonienia finalistów. Jurorki Małgorzata Michalska- Grzywna oraz Natalia Kuś - otrzymywały zgłaszane wiersze pocztą elektroniczną i spośród 41 nadesłanych prac wybrały 20 finałowych.

W finale znaleźli się: Izabela Malarz, Dawid Jańczak, Mateusz Skowronek, Mariusz Wróbel, Dominik Falkowski, Sonia Zimek, Andrzej Ulbrych, Kamil Żurek, Patrycja Pustelny, Magdalena Kozik, Dariusz Sochacki, Małgorzata Tkocz, Agnieszka Schuschke, Klaudia Kubies, Damian Gesek, Marcin Smorczewski, Anna Rakoczy, Oskar Gołębiewski, Łukasz Warszawski  oraz Sebastian Niemiec (niestety, nieobecny, dlatego jego wiersz nie został oceniony przez jury).
Każdy z twórców odczytywał swój utwór, który równocześnie był wyświetlany na sporym ekranie - wraz z załączoną ilustracją.
Siedzący przy suto zastawionym stole uczestnicy, ich opiekunowie oraz goście z uwagą śledzili poetyckie zmagania, ponieważ ich głosy decydowały o przyznaniu nagrody publiczności.

Ostatecznie jury zadecydowało o zwycięzcach. I miejsce i statuetkę wykonaną przez artystę plastyka Bogdana Szymurę zdobyła Sonia Zimek, II miejsce: Dariusz Sochacki, III miejsce : Anna Rakoczy. Wyróżnienia otrzymali: Małgorzata Tkocz, Madalena Kozik i Mariusz Wróbel, a nagrodę publiczności ( podobnie jak w I edycji Turnieju!) - Izabela Malarz.

Wszyscy twórcy dostali pamiątkowe dyplomy oraz książki ufundowane przez Bibliotekę Publiczną w Leszczynach.
Zmaganiom turniejowym towarzyszył plener malarski, którego koordynatorem była Maria Kala- instruktor koła plastycznego przy POPP Czerwionka- Leszczyny, nauczyciel w ZSS oraz członek Stowarzyszenia "Jestem".

Niepełnosprawni "malarze" pracowali w parach - przy jednej sztaludze - z uczniami innych kół plastycznych POPP. Opiekę merytoryczną stanowili instruktorzy - opiekunowie z poszczególnych placówek: Ewa Bartoszek ( Czerwionka), Barbara Araszkiewicz ( Jejkowice), Marek Granieczny (Szczerbice), Iwona Kwiatoń ( Czernica), Krystyna Szulc (Książenice) oraz instruktorzy honorowi- artyści z terenu GiM Czerwionka-Leszczyny: Agnieszka Snopek, Grzegorz Smołka, Czesław Fojcik i Andrzej Marek. Tematem przewodnim prac była oczywiście róża. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody oraz poczęstunek, a ich obrazy znalazły się na wystawie poplenerowej w Suminie i Lyskach.

Turniej Jednego Wiersza o Różę Stanisława Krawczyka i plener malarski zainaugurowały Powiatowy Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych, którego inicjatorem był Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach w jubileuszowym -25. roku działalności. Z tej też okazji Stowarzyszenie "Jestem" ofiarowało 25 krzewów róż uzyskanych od sponsorów: Małgorzaty i Grzegorza Zdun oraz Grzegorza i Katarzyny Stypuła z miejscowości Końskowola w woj. lubelskim.

Doskonali organizatorzy, wspaniali artyści, piękna pogoda oraz pomoc "techniczno- porządkowa" jak zawsze nieocenionych wolontariuszy z Gimnazjum nr 2 im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata pod opiekę Bożeny Bierowiec- Chrustek zapewniły wiele wzruszeń i  niezapomniane wrażenia wszystkim uczestnikom i gościom.

Lilianna Zimoń- członek Stowarzyszenia "Jestem"

 

 

 

 

 

Poprawiony: czwartek, 26 maja 2016 21:14
 
Powered by www.studiotomcom.pl