NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE
Wpisany przez Agnieszka   
piątek, 23 lutego 2018 11:51

ZAPROSZENIE

ZARZĄD STOWARZYSZENIA - JESTEM CZERWIONKA - LESZCZYNY ZAPRASZA NA NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE, które odbędzie się 1 marca 2018 w sali nr 7

Zespołu Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce - Leszczynach

 

Początek obrad:
I termin godz. 15:30
II termin godz. 16:00
*zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu SPDiMN- Jestem uchwały Walnego zebrania odbytego w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO:

 1. Otwarcie zebrania – przywitanie członków Stowarzyszenia – Jestem

 2. Przypomnienie Regulaminu Walnego Zebrania

 3. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania, stwierdzenie kworum

 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, Mandatowej

 6. Sprawozdanie Zarządu SPDiMN- Jestem z działalności za rok 2017: Sprawozdanie merytoryczne i finansowe

 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SPDiMN – Jestem z działalności za rok 2017

 8. Przedstawienie Projektu Planu Pracy oraz Preliminarza finansowego na rok 2018

 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad

 10. Podjęcie Uchwał w sprawach:

 • Zatwierdzenia sprawozdawczości merytorycznej i finansowej za 2017 rok

 • Przyjęcia Planu Pracy i Preliminarza finansowego na rok 2018

 • Wysokości składki członkowskiej

 1. Wybór Zarządu SPDiMN – Jestem:

 • wybór Komisji skrutacyjnej

 • ustalenie liczby członków Zarządu SPDiMN – Jestem

 • ustalenie formy głosowania

 • zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu SPDiMN – Jestem

 • głosowanie

 1. Przerwa – ukonstytuowanie się Zarządu SPDiMN – Jestem

 2. Sprawy różne, wolne wnioski

 3. Zakończenie zebrania

Materiały sprawozdawcze są do wglądu od 23lutego 2018 roku na stronie Stowarzyszenia www. stowarzyszenie-jestem.pl Propozycje do Planu Pracy na rok 2018 można zgłaszać do dnia 26 lutego 2018 roku w siedzibie Stowarzyszenia lub drogą elektroniczną e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Do dnia Walnego Zebrania można regulować zaległe składki członkowskie Nr konta 10 8454 1095 2003 0094 9891 0001 lub u Skarbnika przed Zebraniem

Poprawiony: piątek, 23 lutego 2018 12:02
 
Powered by www.studiotomcom.pl